استخدام مهندس برق در خانه هوشمند نورلند

لطفا موارد را مطالعه نمایید

استخدام مهندس برق در خانه هوشمند نورلند

Ali Johariنویسنده علی جوهری | 05 مرداد 1399

شرایط استخدام

لطفا قبل از ارسال رزومه خود تمام موارد را به دقت مطالعه نمایید واز ارسال رزومه بدون مطالعه شرایط استخدام خودداری فرمایید

مصاحبه به صورت آنلاین و از طریق نرم افزار انجام خواهد شد

comer1

موارد مهم در ارسال زومه:

رزومه عکس دار باشد.

فرمت فایل ارسالی حتما PDF باشد

میزان حقوق مورد نظر با توجه به موارد شرح وظایف حتما در رزومه ارسالی قید شود(درصورتی که میزان حقوق مورد نظر قید نشود به رزومه شما ترتیب اثر داده نخواهد شد)

در نظر داشته باشید تعداد رزومه های دریافتی بسیار زیاد می باشد لذا حتما در رزومه خود دقت کنید میزان آشنایی با زبان انگلیسی و غیره را قید نمایید

comer2

شرح وظایف نیروی پشتیبان (فنی و فروش):

نیروی مورد نظر در دو واحد فروش و فنی مشغول به کار خواهد شد

شرایط کار به گونه ای در نظر گرفته شده است که شما در کار خود تنوع داشته باشید

نیاز به آشنایی با زبان انگلیسی در حد مکالمه روتین و دانش علمی برق دارید

مدتی مشغول به یادگیری پروتکل KNX و طریقه برنامه نویسی و اجرا خواهید بود

مدتی مشغول به یادگیری نرم افزار اتوکد خواهید بود

حتما در طول مدت کار در خانه هوشمند نورلند باید در شبکه های اجتماعی فعال باشید در صورتی که تمایلی ندارید رزومه خود را ارسال نکنید.

می بایست در کار خود ابتکار و اعتماد به نفش داشته باشد

محل دفتر شرکت در بلوار میرداماد نزدیک مترو می باشد در صورتی که در رفت و آمد به این منطقه مشکل دارید رزومه ارسال نکنید

محیط شرکت محیطی آرام و بدون تنش و استرس می باشد

زمان کار روزهای شنبه تا چهارشنبه ورود از ساعت 8 تا 8:30 صبح و خروج 4:30 تا 5 به صورت شناور می باشد

در صورتی که تمام موارد را مطالعه کردید و علاقه به انجام مصاحبه دارید رزومه خود را به آدرس

employment@knxnorland.com

یا

johari.norland@gmail.com

ارسال نمایید